visuell tanke, dedikert og engasjert


Nettsted

visuell tanke utvikler nettsteder i HTML og CSS som følger anbefalte webstandarder, og dynamiske nettsteder med publiseringsløsningen Joomla eller HTML5.

Opplæring i enkel redigering som utskifting av bilder og tekst tilbys.

visuell tankes design av Anja Magners forside
visuell tankes design av Konrad Mehus nettsted
MyhreneAS_forside


Digitale 3d-modeller

Ved hjelp av 3D-design kan rom og kunst visualiseres før bygget er reist eller utsmykkingen er ferdig skissert.

Med en digital 3d-modell kan man raskt avdekke fordelene og ulempene ved en tenkt løsning. Slik unngår man unødvendige overraskelser når en idé skal settes ut i live. 3d-visualisering kan på denne måten fungere som en forsikring som kan vise seg å bli både kostnads- og tidsbesparende når prosjektet skal realiseres.

En 3D-illustrasjon kan foruten å fungere som en egen illustrasjon også fotomanipuleres inn i fotografier fra stedet det er tiltenkt.

Skreddersydde bilder

Som deltaker i en utsmykkingskonkurranse må man presentere prosjektet for et kunstutvalg. Slike utvalg består gjerne av byggherre, arkitekt, kunstkonsulent og representant for byggets brukere som alle har ulike forutsetninger for å forstå prosjektet.

Det er viktig for kunstneren å kunne vise til et gjennomarbeidet og profesjonelt presentert prosjekt, slik at alle har mulighet til å se det klart for seg. Manipulerte fotografier som viser kunstprosjektet på en klar og lettfattelig måte, er et av de sterkeste virkemidlene man har til å presentere sin idé.

visuell tanke samarbeider med fotograf Matthew Pugsley, og kan dermed levere det meste innen bilder.

Valid CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional